Proč nemáme nové divadlo?

Verze pro tisk |

Proč nemáme nové divadlo?

Následující text měl být původně jistým gestem pramenícím z dlouhodobější nespokojenosti. Jistou formou otevřené rezignace na člena komise pro rozvoj města a památky. Měl pozdvihnout prapor odpovědnosti za chybu, která se stala a vyzvat patřičné, aby se přidali. Snahou bylo text publikovat v Městských novinách, aby se demokratický názor dostal mezi lidi. Jeho publikování však bylo odpovědnou redaktorkou odmítnuto s odůvodněním, že by město vystavilo možnému soudnímu sporu ze strany projekční kanceláře, jejíž práci prý kritizuje. Nebojím se říci, že úplný nesmysl, zjevně zástupný a nedobře vymyšlený. Ale budiž, cenzura funguje. Co je však ještě horší, následně bylo porušeno novinářské tajemství a text dopisu se bez vědomí autora dostal k nejvyššímu vedení města. Tak když už se s ním nakládá takto, rozhodl jsem se, zveřejnit ho v plné šíři. A členem komise pro rozvoj města a památky jsem se rozhodl zůstat.

Když někdo ve své funkci opakovaně selže, měl by odstoupit. Ať mohou být důvody jakékoliv, nesplnil, co měl a rezignace je morální povinnost.

Jako dlouholetý člen nejprve výboru a dnes komise pro rozvoj města a památky jsem selhal v tom, že jsem nedokázal přesvědčit odpovědné politiky z vedení města, že rekonstrukce Jiráskova divadla podle projektu ateliéru arch. Adama Rujbra je zásadní chyba. Jiráskovo divadlo ve své socialistické úpravě původní německé tělocvičny bylo velmi provizorní řešení s množstvím nedostatků, které se jeho věkem a postupem doby jenom zvětšovaly. Z takového objektu udělat skutečný divadelní prostor a instituci se všemi potřebnými náležitostmi, by však vyžadovalo mnohem erudovanější a kvalitnější architekty, kteří by s největším nasazením a nutnou dávkou odvahy, dokázali vymyslet a přinést novou podobu odpovídající své funkci. To však ateliér, který s navrhováním divadel nemá žádné zkušenosti, nemohl přinést. A přestože jsem od počátku na tuto skutečnost nahlas upozorňoval, selhal jsem v tom, že jsem o tom nedokázal opakovaně přesvědčit nové a nové zastupitele, kteří o tom postupně rozhodovali. Proto dnes máme „divadlo“ kde není pořádně vidět z balkónu, kde se při větším vzrůstu nevejdete s nohami do řad sedadel, kde skoro neprojdete mezi jevištěm a hledištěm, kde je hrozná akustika a příšerné ozvučení, kde hlasitě klapou všechny dveře do sálu a kde je vůbec umění se do něj trefit složitým labyrintem průchodů, dveří a schodišť, včetně točitého, na němž se díky jeho malé šířce plynule nemůžete minout s člověkem v protisměru. Nalijme si čistého vína. Za 200 miliónů jsme nedostali ani nové funkční divadlo, ani alespoň důstojnou alternativní malou klubovou scénu, kterou by možná mnozí z divadelníků uvítali mnohem více. Se smutkem v srdci budeme raději jezdit za divadlem do Nového Boru, Děčína, Ústí nad Labem nebo Liberce.

Je ale zajímavé, že ještě v 50. letech 20. století byla Česká Lípa díky předválečným dekádám divadelními sály vybavena docela komfortně. Již jen naši starší rodiče ale vzpomínají na Kino-Theater Olympia, pozdější Velké kino a dnešní převážně squashovými kurty zaplněnou část hotelu Olympia v Bulharské ulici. Skvostný sál s balkóny a lóžemi, kde se hrálo divadlo a konaly koncerty např. Drážďanské filharmonie či houslového virtuóza Jana Kubelíka. Nebo podobně vybavený Apollo sál ve vnitrobloku, severně od Jiráskovy ulice, kde se běžně odehrávaly velké divadelní produkce. Společně s Jiráskovým divadlem dostatečně naplňovaly potřeby tehdy 12 tisícového města. Mimo to byly hojně kulturně využívány i sály, které byly součástí velkých hospod Střelnice, U Vévody, U Lukostřelce, na Svárově nebo plesový sál hotelu Merkur. Dějinnými událostmi jsme však o skoro všechno z toho přišli. Ale proč tomu tak je? Proč nejsme schopni vytvářet nové adekvátní hodnoty? Při nedávném procházení přes Škroupovo náměstí jsem si v odpovědi na tuto otázku v duchu říkal, jestlipak ona nám neschází ona obrovská morální a duchovní autorita zmizelého děkanského chrámu?

 

Michal Panáček

alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Proč nemáme nové divadlo?

Při zasněžené neděli zdravím všechny čtenáře!

Myslím, že shora uvedený text Mgr. Panáčka si zaslouží alespoň nějakou reakci.

V úvodu zmíněné "podvojné" rozhodnutí pana Panáčka rezignovat/nerezignovat je jeho osobním postojem, to ponechám bez komentáře.

Jen drobná poznámka k postupu Městských novin: ten text je opravdu, dle mého soudu, způsobilý na žalobu, i když, že by ji podávala firma, která má s městem "obchod"?! Nikde jsem nedohledal, co to má být "porušení novinářského tajemství". zejména s přihlédnutím k tomu, že lze důvodně předpokládat, že pan Panáček zaslal původní text neanonymně a ke zveřejnění pod svým jménem, takže se asi nevymínil být tajným zdrojem ...

No a také poslední odstavec - věnovaný historickým reminiscencím ohledně sálů ve městě - ponechám stranou, zvlášť proto, že se jedná o obor, který je autorovi nejbližší.

Takže jen stručně k samotnému "jádru pudla" - k rekonstrukci Divadla AJ (dříve) ve stejnojmenné ulici, dnes spíše v ulici Panské - podle nového umístění hlavního vchodu pro diváky.

Předně musím konstatovat, že divadlo bylo bezmála po půl století od poslední velké rekonstrukce ve stavu, zhruba odpovídajícím této uplynulé době, ale nikoli v zcela havarijním či až katastrofickém. Budova i vnitřní instalace a zařízení měly až do poslední chvíle všechny potřebné revize a pod. Volání po rekonstrukci tedy bylo především vedeno touhou odstranit nějakou morální, pravda i technickou, zastaralost a vytvořit lepší podmínky účinkujícím, divadelnímu personálu a divákům, včetně snadnější dopravy kulis a pod.

Česká Lípa neměla, nemá a, s pravděpodobností hraničící s jistotou, nebude mít stálý divadelní soubor. Naše divadlo je zájezdovým divadlem, které po desítky let také aktivně využívají místní (mnohdy skvělí!) ochotníci.
Také z tohoto důvodu se stavba zcela nového divadla "na zelené louce" ukazovala a ukazuje dodnes jako ekonomický nesmysl. Pokud tato rekonstrukce stála město 200 milionů korun, kolik si myslí pan Panáček, že by si vyžádala novostavba?!

No a připomínky (kritika) výsledku rekonstrukce na konkrétních příkladech? Neznám (zejména větší) stavbu, která by se po dokončení nemusela tak nějak "zaběhnout", doladit, upravit ... Dal bych městu a p.o. Kultura Česká Lípa - správci a provozovateli - alespoň jednu sezónu právě na vzájemné zvyknutí si s divadlem a potřebné úpravy tam, kde je lze provést. Pak bych se ke kritice a hodnocení vrátil.

Hezkou neděli všem!
František Chot

Nahoru

Re: Proč nemáme nové divadlo?

Špatná akustika se doladit moc nedá.Při Koncertu pro Ozvěnu to bylo obzvlášť patrné. S tím se nenadělá nic ani po letech. A pokud jest pravdou, a můj zdroj je spolehlivý, že se budou muset zvedat na balkoně sedačky,tak to vypovídá samo za sebe...Proč, to se nevědělo dříve,že z balkonu je mizerně vidět? Chodím každý pátek do ZUŠ N.Bor kreslit a jezdí tam paní z Č.L., velmi kulturní a vzdělaná osoba. Ta popisovala otevření divadla podobně.A třeba to,že sedačky jsou pro vyšší postavy nepohodlné a nevejdou se dobře nohy, se taky ani za leta nezlepší
Pěkné dny!

Nahoru

Re: Proč nemáme nové divadlo?

Ale ano, některé poznatky/stížnosti, dorazily i ke mně. Přesto jsem názoru, že leccos se dá ještě napravit, dokonce včetně akustiky.
Hezký zbytek neděle
F. Chot

Nahoru

Re: Proč nemáme nové divadlo?

K vadám akustiky patří i to, že ztišenou hudbu ruší klimatizace. To by snad šlo opravit, nebo ji v nejhorším případě při koncertech vypínat?

Nahoru

Re: Proč nemáme nové divadlo?

Své poznatky jsem psal již z prvních představení. Takže nesmyslné značky zákazu vjezdu na parkoviště pro invalidy., pouze dvě místa. Pokud máte přes 180cm, vrtíte se, nejde naskládat pořádně nohy. Souhlasím s chodbami, bludiště, naháněli nás sem tam. A hlavně i podruhé jsem sledoval ženy i muže po levé straně schodiště. Opět zakopávali o jeden schod, Vypadá to na různou délku, nebo výšku?, toho schodu. K akustice. Dnes jde vše stejně přes techniku. Možná by se dalo něco dělat.

Nahoru